Careers 02 mar 2016
3

Tips for recruitment to top companies!

?>

IN POLISH BELOW!!!

Spring is the time when many companies intensify their recruitment activities. Organizations begin recruitment for summer internships, as well as graduates and leadership programs. What’s more, this is the period when normally more offers of regular employment appears.
Portals with job ads are not the only place where such offers can be found. The activities which are becoming more popular are all kinds of recruitment events, including job fairs.

On the 3rd of March such job fair will be organized by Kozminski University Career and Alumni Relations Office. Fair will be held as every year in the Atrium Building D. We will be hosting 10 exhibitors. Students and graduates will have the opportunity to meet with companies such as:

 • Mediacom
 • Deloitte Advisory
 • Amazon
 • Goldman Sachs
 • Auchan
 • Mazars Audit
 • TPA Horwath
 • Hilti
 • Gemius
 • The Career Program of Polish Business Council

How job fairs look like?
Usually fair is a time when employers are available in direct contact on their stands. Most often, such a stand is supported by several employees, who are able to answer the questions of students and encourage them to apply. They have with them all kinds of information materials about the company, and increasingly – marketing gadgets.

How you can prepare for the fair?

Knowledge about companies
Before participating in fairs take a look at the profiles of companies that take part in them. It is worth paying attention to aspects such as:
– What is the structure of the company, if there are departments that interest me
– What competencies the company is looking for
– What languages ​​you need to know and what IT skills are required, if the company prefers experience and education in a particular field
– How to apply, what is the company’s offer
Based on this diagnosis, you can prepare a list of companies that you want to visit.

Opening talks
It is worth considering how to start a conversation with the employer. What is the first question that you will ask him? Just approach with a smile, present yourself including your field of study and ask whether you can take a moment to talk with the employer.

Questions to the company
You must be prepared what information you want to get from the employer. You’d better not ask about earnings in the company or claim to present a concrete job offer. So what you may ask?
– How does the recruitment process look like?
– What is the organizational culture in the company?
– What are the prospects of development in our department?
– How does the program for which you want to apply look like?

Present your skills
It is necessary to prepare in advance about one-minute self-presentation, which will identify your core competencies and experience. Have you already done an internship in similar department – what you have learned there? Have you acted in the student organization – what it gave you? What knowledge did you gain during your studies? What can you do?

Fighting objections

Think about your weak points in relation to your company or position. What can worry the employer? Look at yourself through his eyes. Try to prepare for it and indicate how you work on your weaker areas, or how you can turn them into an asset.

Closing
How to move away from the stand? Ask how you should take the next step and how you can apply, or make an appointment. Ask for a contact or business card. At this point you can leave your CV. Remember, it has to be a dot on the “i” after the conversation, not the purpose of it. Say: “Thank you for your time”.

Follow-up
It’s probably the most important stage. If you promised that you will perform some action – do not forget to execute it. Remind the company about yourself after 1-2 weeks asking if your application arrived. If you have not talked to a person in charge in your area of interest – you can ask for a contact to the right person. But remember – do not be pushy!

Remember that a smile and a positive attitude is half the battle. Most important thing you should remember from this text, it is to always approach the employer prepared and with authentic commitment. Avoid demanding attitude, arrogance and excessive pressing to the company. If you implement our guidelines, fairs will be definitely a fruitful time for you!

To join the event here is more info: https://www.facebook.com/events/111602422562844/

leo

*****************************************************************************************************************************************

Wiosna to czas, gdy w wielu firmach rozpoczynają się wzmożone działania rekrutacyjne. Organizacje rozpoczynają nabór na letnie programy praktyk, a także na programy stażowe i menedżerskie. Co więcej, jest to okres gdy zwyczajowo pojawia się więcej ofert regularnego zatrudnienia.

Portale z ogłoszeniami pracy to jednak nie jedyne miejsce, gdzie takie oferty można znaleźć. Co raz bardziej popularne stają się różnego rodzaju eventy rekrutacyjne, w tym targi pracy.

Już 3 marca takie targi pracy i praktyk organizuje dla swoich studentów Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami Akademii Leona Koźmińskiego.

Targi odbędą się jak co roku w Atrium w budynku D. Uczestniczyć w nich będzie 10 wystawców. Studenci i absolwenci będą mieli możliwość spotkania się z takimi firmami jak:

 • Mediacom
 • Deloitte Advisory
 • Amazon
 • Goldman Sachs
 • Auchan
 • Mazars Audyt
 • TPA Horwath
 • Hilti
 • Gemius
 • Program Kariera Polskiej Rady Biznesu

 

Jak wyglądają targi pracy?

Zwyczajowo targi to czas, gdy pracodawcy dostępni są w bezpośrednim kontakcie na swoich stoiskach wizerunkowych. Najczęściej takie stoisko obsługiwane jest przez kilku pracowników firmy, którzy są w stanie odpowiedzieć na pytania studentów, a także zachęcić ich do aplikowania. Posiadają ze sobą wszelkiego rodzaju materiały informacyjne o firmie, a także coraz częściej – gadżety marketingowe.

 

Jak dobrze przygotować się do targów?

 

Zapoznanie z profilami wystawców

Przed uczestnictwem w targach warto zapoznać się z profilami firm, które wezmą w nich udział. Warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

– jak wygląda struktura takiej firmy, czy są tam działy, które mnie interesują

– jakich kompetencji poszukuje firma

– jakie języki trzeba znać, jakie umiejętności IT są wymagane, czy firma preferuje doświadczenie i wykształcenie w konkretnym zakresie

– w jaki sposób można aplikować, jaka jest oferta firmy

Na podstawie takiego rozpoznania można przygotować sobie listę firm, które chcemy odwiedzić.

 

Otwarcie rozmowy

Warto zastanowić się w jaki sposób rozpoczniemy rozmowę z pracodawcą. Jakie będzie pierwsze pytanie, które możemy mu zadać? Najlepiej podejść z uśmiechem, przedstawić się, wymienić kierunek, którego jest się studentem i zapytać o to, czy możemy zająć pracodawcy chwilę na rozmowę.

 

Pytania do firmy

Trzeba być przygotowanym pod względem informacji, które chcemy uzyskać od pracodawcy. W dobrym tonie nie jest pytanie o zarobki w firmie, czy domaganie się przedstawienia konkretnej propozycji pracy. O co więc można zapytać?

– Jak wygląda proces rekrutacyjny do firmy?

– Jaka panuje w firmie kultura organizacyjna?

– Jakie są perspektywy rozwoju w interesującym nas dziale?

– Jak przebiega dany program, na który chcemy aplikować?

 

Przedstawienie swoich umiejętności

Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie ok. jednominutowej autoprezentacji, w której wskażemy swoje kluczowe kompetencje i doświadczenia. Odbywałeś już praktykę w podobnym dziale – czego się tam nauczyłeś? Działałeś w organizacji studenckiej – co Ci to dało? Jaką wiedzę wyniosłeś ze studiów? Co potrafisz?

 

Walka z obiekcjami

Zastanów się jakie są Twoje słabe punkty w odniesieniu do interesującej Cię firmy lub stanowiska. Co może zaniepokoić pracodawcę? Spójrz na siebie jego oczami. Postaraj się na to przygotować i wskazać w jaki sposób pracujesz nad swoimi słabszymi obszarami albo jak możesz przekuć je w atut.

 

Zamknięcie

Jak odejść od stoiska? Zapytaj jaki powinieneś wykonać następny krok lub w jaki sposób możesz aplikować, czy umówić się na spotkanie. Poproś o kontakt lub wizytówkę. W tym momencie możesz też zostawić swoje CV. Pamiętaj, że ma to być kropka nad „i” po rozmowie, a nie sam jej cel. Podziękuj za poświęcony czas.

 

Follow-up

To chyba najważniejszy etap. Jeżeli umówiłeś się, że wykonasz jakieś działanie – nie zapomnij go wykonać. Przypomnij się po ok. 1-2 tygodniach z pytaniem czy Twoja aplikacja dotarła. Jeżeli nie rozmawiałeś z osobą decyzyjną w jakimś obszarze możesz poprosić o skontaktowanie z właściwą osobą. Ale pamiętaj – nie bądź nachalny!

 

Pamiętaj, że uśmiech i pozytywne nastawienie to połowa sukcesu. Najważniejsze co powinieneś zapamiętać z tego tekstu, to żeby zawsze podchodzić do pracodawcy przygotowanym i z autentycznym zaangażowaniem. Jak ognia unikaj arogancji i postawy roszczeniowej oraz nadmiernego naciskania firmy. Jeżeli wdrożysz nasze wskazówki, targi na pewno okażą się dla Ciebie owocnym czasem!

3 Responses to “Tips for recruitment to top companies!”

 1. I got no idea that we are doing double language posts O.o Cool idea, will there be more multi-linguistic pieces?

 2. We hope so! :) This was written by our Career and Alumni Relations Office so if there are more writers/bloggers willing to write in English and Polish then why not? :)

 3. This article seems to be really useful, especially for second year students on bachelor’s degree who need to find an internship very soon :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.